De 8 aspecten

Het hart van het Praktijk Focus traject is de focussessie. Tijdens zo'n focus sessie ben ik nieuwsgierig naar jouw drijfveren, ambities en knelpunten. Aan de hand van 8 aspecten lopen we samen jouw bedrijf door. Dit is een interactieve sessie waarin we onszelf de tijd gunnen achterover te leunen en vragen te stellen. Daarbij hanteren we soms een helicopterview en soms gaan we lekker diep de details in. Aan de hand van deze focussessie bepalen we samen de vervolgstappen.

Hieronder kun je meer lezen over de 8 aspecten.

Wat is de kracht van jouw onderneming? Waar ben je echt goed in? Focus jij je ook op waar je echt goed in bent? En hoe is dat voor jouw collega’s? Wanneer je doet waar je goed in bent, sta je het meest in je kracht, ben je het meest productief en ervaar je meer geluk.

Stel dat we samen een coaching traject in gaan, maak jij de coaching dan de moeite waard voor jezelf? Ben jij bereid om te doen wat echt nodig is en durf je gewoontes en gebruiken die je nu hebt aan te passen waar nodig? Precies daar zit een stukje kracht die jou helpt om mooie stappen te zetten.

Het is belangrijk om inzichtelijk te hebben wat voor type leider jij bent. Vanuit welke innerlijke houding maak jij je keuzes? Leef je in een wereld van omstandigheden of toon je eigenaarschap? Kies je voor werken vanuit autoriteit of autonomie? Ga je voor strakke regelgeving of mag het allemaal wel wat losjes zijn? Het is goed te beseffen dat er meerdere vormen werkbaar zijn. Zolang deze maar aansluiten bij jou als persoon en je team en er helder is wat de kaders zijn, en wat er van iedereen verwacht wordt.  

Het inrichten van de juiste kaders binnen je organisatie en de duidelijke communicatie helpen je draagvlak te creëren en je succes te vergroten.

Je kunt het betrekken op jezelf, op je collega’s, op het teamgevoel, en op de geluksmomentjes die je hebt als je een cliënt goed hebt kunnen helpen. Geluk is een breed begrip. Hoe vitaal is jouw praktijk? Graag kijk ik samen met jou of hierin ruimte zit voor nog meer geluk.

Wil je met je praktijk groeien? Wil je behouden of wil je juist afbouwen of overdragen? Op het moment dat je dit helder hebt, is het belangrijk om de juiste stappen te zetten om ook bij dit doel uit te komen. 
Afhankelijk van jouw ambities bepalen we samen de juiste stappen die hiervoor nodig zijn.

Het stellen van doelen maakt dat we weten waar we naar toe willen. Echter heb jij in beeld hoe de weg daar naar toe verloopt? Deze doelen kun je altijd actief beïnvloeden en je zelf hier vragen over stellen:

  • Heb je ook een actieplan en tijdpad voor hoe bij die doelen uit te komen?
  • Ga je zigzaggend?
  • Ga je in een rechte lijn?
  • Behoud je het juiste commitment?
  • Hou je focus?
  • Of dwaal je vaker af…

Ik vindt het tof om hier samen naar te kijken.

Als je kijkt naar omzet kun je kijken naar inkomsten en uitgaven. Je kunt ook de factor kosten en tijd toevoegen; wat krijg je gedaan binnen welke tijd? En onder welke omstandigheden? En hoe efficiënt ga jij te werk? Wordt er optimaal gebruik gemaakt van de apparatuur, materialen en kennis zoals deze nu al aanwezig is? Vaak hoef je geen nieuwe investeringen te doen, maar bewust en correct inzetten van alles wat je al in huis hebt om tot een omzet optimalisatie te komen. Natuurlijk kun je ook kiezen voor groei en goed inventariseren welke investeringen hier voor nodig zijn. 

Efficiëntie staat voor acties goed en doeltreffend uitvoeren. Als we gaan kijken naar efficiëntie is het met name belangrijk om te kijken welke huidige processen er lopen. Door dit te koppelen aan het te verwachten resultaat, kunnen we goed inventariseren of dit in balans is. Mocht het resultaat onvoldoende zijn, dan gaan we samen onderzoeken hoe dit komt en hoe dit te optimaliseren is. 

Wil jij ook een efficiëntie slag maken? 

Als je vaak tegen dezelfde dingen aanloopt en je weet niet waardoor dingen niet gaan zoals je zou willen kan het zijn dat er een blinde vlek aanwezig is. Door feedback te vragen op wat je doet kan je blinde vlek zichtbaar worden. Dit geeft je de ruimte om zaken anders aan te pakken of opnieuw in te richten.
Dit geeft veelal mooie inzichten en groei.

De kracht van deze focus sessie.

We hebben een intakegesprek waarin vastgesteld wordt waar je graag focus op aan zou willen brengen. Deze informatie kan op verschillende manier verzameld worden. Door samen in gesprek te gaan, te luisteren wat het team aangeeft en door letterlijk van de praktijk weg te gaan naar een andere omgeving. Deze gegevens worden uitgewerkt in een plan van aanpak en actieplan: want “zonder actie geen resultaat”.

Professionele begeleiding

De kracht zit in een persoonlijke en professionele aanpak, afgestemd op jouw praktijk zodat je het per direct kan toepassen.
De focus sessies vinden afwisselend plaats op je eigen praktijk of op een externe locatie. De sessies zijn in de vorm van een een-op-een gesprek of een team gesprek. Het kan ook zijn dat we in de vorm van een workshop aan de slag gaan.

Tijdens een focus sessie zoomen we in op de zaken waar je tegen aan loopt. We gaan met maximaal 1 of 2 aspecten aan de slag om focus te behouden. Het is belangrijk om te realiseren dat de mate van resultaat van deze focus gesprekken afhangen van het commitment en de inspiratie van jou en je team, het gaat tenslotte om jouw praktijk :)

Dit brengt focus jou!

Benieuwd naar het resultaat?

Lees meer over het effect en het resultaat

© 2023 Ellen Poels - Freelance Podotherapie
Created by LR Internet logo